Τρόπος αξιολόγησης εκπαιδευόμενων

Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας υπάρχει ένας αριθμός (περίπου 8-10) ασκήσεων αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων. Μία από αυτές τις ασκήσεις είναι μια ερώτηση σύντομη ανάπτυξης ενός ζητήματος η οποία λαμβάνει απαντήσεις έκτασης έως 300 λέξεων το μέγιστο. Όλες οι υπόλοιπες ασκήσεις είναι κλειστού τύπου και οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις σωστές απαντήσεις για αυτές τις ασκήσεις με το τέλος της προσπάθειάς τους. Το σύνολο της βαθμολογίας για κάθε θεματική ενότητα είναι 100 βαθμοί (η ανοικτή ερώτηση συνήθως αφορά 25-30 βαθμούς). Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται επιτυχής εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν επίδοση κατά μέσο όρο σε όλες τις θεματικές ενότητες τουλάχιστον 50%.