Τρόπος Επιλογής

Δεν υπάρχει όριο προσφερόμενων θέσεων. Δεκτοί θα γίνουν όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.