Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες δυο ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης, κλπ)

Β) Σε αποφοίτους/ες ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι/ες επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι/ες θέλουν να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και τις προκλήσεις της διοίκησης του σχολικού θεσμού.

Γ) Σε όσους αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών.