Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις 30/3/2019 και θα μπορεί να ξεκινάει κάθε φορά που συγκεντρώνεται επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων.

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Από απόσταση