Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι:

  1. Αντίγραφο ανώτατου τίτλου σπουδών (απαραίτητο)
  2. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (προαιρετικά)

Επίσης εάν κάποιοι υποψήφιοι ανήκουν σε κάποιες από τις ομάδες που δικαιούνται έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλλουν αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα προβλέπονται επακριβώς από την προκήρυξη του προγράμματος (βλέπε παρακάτω το τμήμα «Δίδακτρα και Τρόπος Πληρωμής».