Δίδακτρα και τρόπος εγγραφής

Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος ανέρχεται σε 700€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε έως τρεις δόσεις. 

Οι ακόλουθες ομάδες δικαιούνται έκπτωσης το ύψος της οποίας αναγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Ομάδα

Όριο ατόμων

Ποσοστό έκπτωσης

Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί

Οι πέντε πρώτοι που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα

35%

Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί

Όλοι οι υπόλοιποι

15%

ΑμΕΑ

Όλοι

20%

Μέλη πολύτεκνων οικογενειών

Έως 25 ετών

20%

Απόφοιτοι του Παν/μιου Πελοποννήσου

Όλοι

15%

Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του ΠΑΠΕΛ και του συνεργαζόμενου φορέα

Όλοι

15%

Μέλη του προσωπικού του ΠΑΠΕΛ και του συνεργαζόμενου φορέα

Όλοι

15%

Εγγραφή έως 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος

Όλοι

10%

Ομαδική εγγραφή (περισσότερα των τριών ατόμων)

Όλοι

10%

 

Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευόμενος/η δικαιούται έκπτωσης με βάση την ένταξή του σε μια μόνο ομάδα από αυτές που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α ανήκει σε παραπάνω από μια κατηγορίες από τις προαναφερόμενες δικαιούται μόνο την έκπτωση που αντιστοιχεί σε αυτή με το μεγαλύτερο σχετικό ποσοστό.